Waarom Marc?

Strategisch advies

idea

Alles verandert in een steeds hoger tempo. Ons leven wordt steeds dynamischer en je moet steeds wendbaarder worden om het allemaal bij te benen. Maar is je bedrijf wel zo ingericht en kun je het als directie of management wel bijhouden zonder dat je zelf of je team haar kracht verliest?

meedenken

Klaar voor de toekomst?

Is het de waan van de dag die regeert en de organisatie en haar medewerkers in de greep houdt? De meeste bedrijven doen echt wel ‘aan de toekomst’ maar ik zie regelmatig dat er geen vastomlijnd toekomstplan aanwezig is, het spoorboekje ontbreekt of eenmaal gemaakt verliest haar actualiteit. Bijhouden, bijwerken en bijsturen is het credo. Hetgeen je vandaag wenst voor je organisatie (mensen, kapitaal en middelen) is natuurlijk aan toekomstige veranderingen onderhevig. Als je dat weet, hou er dan ook rekening mee en wees als bedrijf flexibel. In alle facetten.

Strategisch advies geeft via verschillende scenario’s de route weer om bij de beoogde oplossing of resultaten te komen. Door standaard denkpatronen te doorbreken, ontstaan er andere inzichten en voor onmogelijk gehouden mogelijkheden. Een passende en haalbare toekomstroute is altijd het resultaat! Welke trends nemen we waar en welke trends zijn aanstaande. Koppel het grenzeloze filosoferen aan praktische haalbaarheid en je zal versteld staan van het (financiële) resultaat. Want het moet allemaal wel kunnen hé! De lijn tussen té groot en té klein denken is dun, maar die gaan we samen vinden en bewandelen.

Wat mag je verwachten
Kennismaken?

Bel mij gerust voor een afspraak.

Resultaten
Even wat getallen...
Relaties geholpen als consultant
0 +
Bedrijfsvraagstukken behandeld
0 +