2011: Product/Markt Combinatie

Analyse product/markt combinatie winkelbedrijf, waarna vervolgens de strategische lijn is ontwikkeld. Hierbij is duidelijk relatie gelegd tussen markt, optimale doelgroep, actuele en te verwachten omgevingsvariabelen én bedrijfskundige effecten bij structurele verandering (in casu upscaling) van het aanbod. Succesvolle implementatie (omzet/winstgroei) gerealiseerd in hardnekkige economische omstandigheden. Begeleidingsproces is structureel.

Related Projects