2013: Vimotica software

Businessmodel bedacht voor een uniek integraal concept terzake het gedigitaliseerd combineren van Financial-Life én business planning. Dit concept welke uitgaat van totaalontzorging, wordt ontwikkeld door gebruik te maken van vooruitstrevende digitale mogelijkheden.

Time³ software is in ‘productie’ genomen via de zogenaamde Scrum-methodiek (Agile). Doel van het businessmodel in combinatie met de software toepassing is dat toekomstige relaties van de gekozen doelgroep zijnde o.a. high-potentials/ondernemers/DGA’s/Bn’ers 24-7 het gewenste inzicht hebben in hun eigen financieel-fiscale wereld (privé-zakelijk) van nu en in de toekomst, alle documentatie digitaal ter beschikking staat via opslag in een zogeheten ‘vault’ en levensdoelen als een rode draad door het gehele systeem zichtbaar zijn. Realisatie-oplevering 1e helft 2014.

Related Projects