2015: Management Buy In (MBI)

Via het bestaand management IT-onderneming (zorg) gevraagd een MBI te begeleiden. Vooraf bepaalde doelstelling was realisatie van een reële waarde propositie voor alle partijen en bedenken van een onconventioneel maar eenvoudig ingroei-model. Resultaat: zowel zittend management als nieuwe aandeelhouder tevreden over proces, toetreding en gerealiseerde ingroei-model.

Related Projects