DGA’s, MT’s, hoger management of ondernemers lopen vaak met zeer diverse vraagstukken rond, waarvan het oplossen en beantwoorden essentieel kan zijn voor het bedrijf en/of indirect ook voor belanghebbenden. Het op uiste adresseren van dergelijke thema’s levert uiteindelijk overzicht, rust en dus energie op!

Regelmatig bestaat er behoefte aan een onafhankelijke adviseur die meedenkt, meekijkt en in sommige gevallen ook meewerkt. Of het nu gaat om strategische beslissingen (bijvoorbeeld op deelgebieden als commercie & marketing / overnames & deelnemingen / reorganisatie & herinrichting) of het begeleiden van een zwaarwegende investeringsbeslissing, het oplossen van een probleem tussen werkgever en werknemer(s), het creëren van de gewenste bedrijfscultuur danwel planmatig en effectief inzetten van Social Media. Zo maar wat mogelijkheden, de totale lijst is oneindig.

Genoemde stakeholders zijn vaak op zoek naar een klankbord, iemand die echt luistert, kritisch analyseert en eerlijk het probleem duidt. Zonder blad voor de mond, maar wel gefundeerd. Een ideeënrijke consultant, die creatief op zoek gaat naar de oplossing en deze ook vindt. Uiteraard door samen te werken met vanuit de onderneming (aangewezen) verantwoordelijke personen!

Na een uitvoerige inventarisatie zal een concrete onderzoeksvraag (of vragen) worden gedefinieerd. Zoals gezegd gaan we gezamenlijk op zoek naar het juiste antwoord, waarbij ik het proces zal aanjagen en deze pas weer loslaat als het doel is bereikt. Vooraf zal een projectprijs worden berekend gebaseerd op het verwachte aantal uren welke aan het traject zullen worden besteed.

Zoek niet verder, belt u mij gerust voor een introductie afspraak.

Tarief 2019: € 158,50 per uur exclusief BTW.